Grátisz Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Tolmácsszolgálat címe:
3300 Eger, Telekessy út 8. fsz. 4.

Telefon: +36 (36) 516-552,
Fax: +36 (36) 516-553,
Mobil: +36 (20) 232-0711

Grátisz Kommunikációs KHE:
3300 Eger, Vallon út 5. 1/3.

Jelenleg itt tartózkodik: Szolgáltatási rend (Síkírásos változat)

Szolgáltatási Rend
2021.

GRÁTISZ
Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ
Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Grátisz Jelnyelvi Tolmács Központ

Ellátott terület: Heves megye
Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4.

Nyitvatartási rend:
hétfő – szerda – péntek: 8.00 - 12.00-ig
kedd – csütörtök: 12:00 - 16.00

Készenléti idő: (amikor irodánk zárva tart)
hétfő 12.00 - kedd 12.00-ig
kedd 16.00 - szerda 8.00-ig
szerda 12.00 - csütörtök 12.00-ig
péntek 12.00 - hétfő 8.00-ig

Elérhetőségeink:
Telefon: +36 (36) 516-552
Fax: +36 (36) 516-553
E-mail: heves@jtsz.hu illetve egerjel@gmail.com
Msn: egerjel@gmail.com
Honlap: www.egerjel.hu
Postai cím: 3300 Eger, Vallon u 5. 1/3
Tel/ SMS/videotelefon (éjjel-nappal): +36 (20) 232-0711

A szolgálat által vállalt tolmácsolási típusok:

A GRÁTISZ Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 2015. április 1-től siketvak személyek számára vállal tolmácsolást.

A szolgálat által vállalt tolmácsolási módok:

HALLÁSSÉRÜLT MEGRENDELŐK SZÁMÁRA A TOLMÁCSOLÁS
(jogosult személyenként 120 óra/év) INGYENES!

Igényelhető tolmácsok névsora:

Kévés Zsuzsanna - Szakmai vezető-jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 336-9129
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-104/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Humicskó Ildikó - Jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 285-2877
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-73/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Balázs - Csoma Ildikó - Jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 350-4676
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-103/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Besenyei Beáta - Diszpécser, jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 480-3117
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-97/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Az első megrendelés alkalmával a hallássérült ügyfélnek az alábbi hivatalos papírokkal kell igazolni az ingyenes tolmácsolásra való jogosultságot.

ÁLTALÁNOS ÓRAKERET - határozat vagy igazolás

Ez van megállapítva Ezzel a papírral lehet igazolni
magasabb összegű családi pótlék ellátást megállapító határozat
fogyatékossági támogatás ellátást megállapító határozat
egyik fülön 60dB-t meghaladó hallássérülés szakorvosi igazolás
mindkét fülön 40dB-t meghaladó hallássérülés szakorvosi igazolás
egyidejűleg H54-es és H90-es fogyatékossági csoport szakorvosi igazolás

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító okiratot vagy igazolást jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe.

SPECIÁLIS ÓRAKERET - határozat vagy igazolás

Iskolai típus Plusz óraszám
gimnázium 120 óra tanévenként
120 óra tanévenként 120 óra tanévenként
szakiskola 120 óra tanévenként
felsőoktatási tanintézmény 60 óra szemeszterenként
felnőttképzés a képzési óraszám 20%-nak megfelelő óraszám

A speciális órakeretek a fenti okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe. Az okiratokat, igazolásokat az első, speciális órakeret terhére igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak.

A jogosultsági adatok megküldése módszertani központ felé
Az okiratok, igazolások bemutatását követően a szakmai vezető jelnyelvi tolmács gondoskodik arról, hogy a tolmácsszolgálat a módszertani központ által működtetett adatrögzítő rendszerben - elektronikus adatkapcsolat útján - rögzítse az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait, a bemutatott okirat, igazolás típusát, időbeli érvényességét, és az annak alapján az igénybe vevő hallássérült számára rendelkezésre álló általános, illetve speciális órakeretet.

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetek rögzítése
A térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetről a módszertani központ által rendszeresített munkalapot kell kiállítani, amelyen a tolmácsolás megtörténtét az ügyfél az aláírásával igazolja. A tolmácsolás időtartamát az igénybe vevő hallássérült, a tolmácsolást végző jelnyelvi tolmács, és – 60 percet meghaladó össz. tolmácsolási időtartam esetén – a tolmácsolási helyzetben részt vevő, jelenlévő harmadik fél képviselője is aláírásával igazolja. A munkalapon fel kell tüntetni továbbá, hogy a tolmácsolás az igénybevevő mely órakeretének terhére történt. (ÁLTALÁNOS vagy SPECIÁLIS ÓRAKERET)

Az általános vagy speciális órakeret kimerítése előtt 10 órával (pl már elhasznált 110 óra ingyenes tolmácsolást) a tolmácsszolgálat munkatársa írásban köteles értesíteni az ügyfelet. A 120 óra ingyenes tolmácsolás igénybevétele után a jogosult ügyfélnek fizetnie kell. A tolmácsolásról számlát adunk, melyet 15 napon belül kell kifizetni.

A tolmácsolás díja: 15 perc / 1500 Ft

A munkalapok megküldése módszertani központ felé

A fenntartó a tárgyhónapban teljesített összes térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órát a tárgyhót követő hónap 5. napjáig igazolja a módszertani központ által rendszeresített, kiállított munkalapok módszertani központ részére történő megküldésével. A munkalapokat a módszertani központ formailag és tartalmilag ellenőrzi.

Megrendelés menete:

A tolmácsolás előtt 3 nappal jelezze a tolmácsolási igényét.. A szolgáltatás megrendelése telefonon, faxon, SMS, MSN útján, e-mailben, postai úton vagy az iroda nyitvatartási idejében, személyesen kérhető a diszpécsertől, és/vagy a jelnyelvi tolmácsoktól.

Megrendelések visszaigazolásának menete megegyezik a megrendelés módjával.
Személyesen (irodában) leadott rendelést azonnal visszaigazolunk.
Nem személyesen (SMS) leadott rendelésre 3 órán belül visszajelzünk.

Megrendeléskor közölje:

A diszpécser a visszaigazolásban elmondja önnek

Sürgős megrendelés: az igénybe vevő életét, testi épségét, egészségét, vagy vagyonát veszélyeztető helyzet, és az azonnali hatósági intézkedés miatt történő megrendelés, amennyiben a sürgősség alapjául szolgáló körülményt a megrendelő vagy az igénybe vevő a megrendeléskor jelzi a tolmácsszolgálatnak. Sürgős megrendelés esetén a tolmácsszolgálat a megrendeléstől számított 2 órán belül biztosít jelnyelvi tolmácsot a megrendelő számára.

Sürgős:(éjjel-nappal): +36 (20) 232-0711

Egész napos rendezvényekre az esemény előtt legalább egy héttel kérjük a megrendelést.

Ha nem jelzi 3 nappal előre, hogy jelnyelvi tolmácsot kér, akkor a tolmácsszolgálat munkanapokon 18 és 8 óra között, továbbá szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon kizárólag sürgős esetben küld tolmácsot.

A megrendelés lemondása:

Ha a hallássérült megrendelő a térítésmentes jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó megrendelését a tolmácsolás kezdő időpontját megelőző 12 órán belül mondja le, vagy a tolmácsolás kért helyszínén és időpontjában nem jelenik meg, a lemondás, illetve a megjelenés elmaradása tényének írásban történő rögzítése mellett, az igénybe vevő – illetve akinek kérésére, és jogosultságára tekintettel a megrendelő a tolmácsolást megrendelte – órakeretéből a tolmácsolás feladategységben meghatározott tervezett időtartamának megfelelő időt le kell vonni. (pl.: 120 ingyen órakeretből levonásra kerül 1óra elmaradt, nem lemondott tolmácsolás).

A megrendelt tolmácsolás helyszínén a jelnyelvi tolmács 20 percet vár, azután jelentést tesz a szakmai vezetőnek az elmaradt tolmácsolásról. A megrendelés lemondását kérjük 1 nappal a megrendelt tolmácsolás ideje előtt tegye meg. (SMS, MSN, fax, személyesen, e-mail, tel.).

Kérjük, a tolmácsolás teljesítéséről szóló munkalapot ne felejtse el aláírni. Aláírás nélkül a munkalap érvénytelen!

Amennyiben elégedett volt a Grátisz Jelnyelvi Tolmácsszolgálat által nyújtott tevékenységgel, akkor máskor is forduljon hozzánk bizalommal! Munkatársaink szakmai felkészültsége, segítőkészsége és titoktartása az Ön elégedettségét szolgálja.

Panasztétel:

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételekre, panasztételre a szakmai vezetőnél vagy a GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesületének 3 tagú elnökségénél van lehetősége. Véleménye fontos számunkra. A tolmácsszolgálat minden dolgozója a JOSZ Jogi és Etikai alapelveit tekinti irányadónak.

Térítéses tolmácsolás

A 2009. évi CXXV.törvény tartalmazza, hogy közszolgáltatási tevékenység esetén a jelnyelvi tolmácsolás költségét a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli.

Közszolgáltatási tevékenység: a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenység, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, az ügyészség, a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység, valamint a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatás.

A tolmácsszolgálat fenntartója a GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete
Címe: 3300 Eger, Vallon u. 5. 1/3.
Képviseletre jogosult személy: Kévés Zsuzsanna
Tel.: +36 (20) 336-9129
E-mail: egerjel@gmail.com illetve heves@jtsz.hu

Letölthető változatért kattintson IDE!