Grátisz Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Tolmácsszolgálat címe:
3300 Eger, Telekessy út 8. fsz. 4.

Telefon: +36 (36) 516-552,
Fax: +36 (36) 516-553,
Mobil: +36 (20) 232-0711

Grátisz Kommunikációs KHE:
3300 Eger, Vallon út 5. 1/3.

Jelenleg itt tartózkodik: Szolgáltatási rend (Síkírásos változat)

Szolgáltatási Rend
2023.

GRÁTISZ
Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ
Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Grátisz Jelnyelvi Tolmács Központ

Ellátott terület: Heves megye
Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4.

Nyitvatartási rend:
hétfő – szerda – péntek: 8.00 - 12.00-ig
kedd – csütörtök: 12:00 - 16.00

Készenléti idő: (amikor irodánk zárva tart)
hétfő 12.00 - kedd 12.00-ig
kedd 16.00 - szerda 8.00-ig
szerda 12.00 - csütörtök 12.00-ig
péntek 12.00 - hétfő 8.00-ig

Elérhetőségeink:
Telefon: +36 (36) 516-552
Fax: +36 (36) 516-553
E-mail: heves@jtsz.hu illetve egerjel@gmail.com
Msn: egerjel@gmail.com
Honlap: www.egerjel.hu
Postai cím: 3300 Eger, Vallon u 5. 1/3
Tel/ SMS/videotelefon (éjjel-nappal): +36 (20) 232-0711

A szolgálat által vállalt tolmácsolási típusok:

A GRÁTISZ Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 2015. április 1-től siketvak személyek számára vállal tolmácsolást.

A szolgálat által vállalt tolmácsolási módok:

HALLÁSSÉRÜLT MEGRENDELŐK SZÁMÁRA A TOLMÁCSOLÁS
(jogosult személyenként 120 óra/év speciális kommunikációs rendszerek használatával kommunikáló hallássérült, valamint siketvak személy részére 150 óra/év) INGYENES!

Igényelhető tolmácsok névsora:

Kévés Zsuzsanna - Szakmai vezető-jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 336-9129
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-104/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Humicskó Ildikó - Jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 285-2877
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-73/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Balázs - Csoma Ildikó - Diszpécser, jelnyelvi tolmács
Tel/SMS/videotelefon:
+36 (20) 350-4676
Névjegyzék nyilvántartási szám: J-103/2012.

Tolmácsolási típusok:

Tolmácsolási módok:

Az első megrendelés alkalmával a hallássérült ügyfélnek az alábbi hivatalos papírokkal kell igazolni az ingyenes tolmácsolásra való jogosultságot.

ÁLTALÁNOS ÓRAKERET - határozat vagy igazolás

Ez van megállapítva Ezzel a papírral lehet igazolni
magasabb összegű családi pótlék ellátást megállapító határozat
fogyatékossági támogatás ellátást megállapító határozat
egyik fülön 60dB-t meghaladó hallássérülés szakorvosi igazolás
mindkét fülön 40dB-t meghaladó hallássérülés szakorvosi igazolás
egyidejűleg H54-es és H90-es fogyatékossági csoport szakorvosi igazolás

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító okiratot vagy igazolást jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe.

SPECIÁLIS ÓRAKERET - határozat vagy igazolás

Iskolai típus Plusz óraszám
óvodai nevelés 150 óra évenként
általános iskola 150 óra tanévenként
gimnázium 300 óra tanévenként
szakközépiskola 300 óra tanévenként
szakiskola 300 óra tanévenként
felsőoktatási tanintézet nappali 150 óra szemeszterenként (félévenként)
felsőoktatási tanintézet levelező 100 óra szemeszterenként (félévenként)
felnőttképzés a képzési óraszám 40%-nak megfelelő óraszám

A speciális órakeretek a fenti okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe. Az okiratokat, igazolásokat az első, speciális órakeret terhére igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak.

A jogosultsági adatok megküldése módszertani központ felé
Az okiratok, igazolások bemutatását követően a szakmai vezető jelnyelvi tolmács gondoskodik arról, hogy a tolmácsszolgálat a módszertani központ által működtetett adatrögzítő rendszerben - elektronikus adatkapcsolat útján - rögzítse az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait, a bemutatott okirat, igazolás típusát, időbeli érvényességét, és az annak alapján az igénybe vevő hallássérült számára rendelkezésre álló általános, illetve speciális órakeretet.

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetek rögzítése
A térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetről a módszertani központ által rendszeresített munkalapot kell kiállítani, amelyen a tolmácsolás megtörténtét az ügyfél az aláírásával igazolja. A tolmácsolás időtartamát az igénybe vevő hallássérült, a tolmácsolást végző jelnyelvi tolmács, és – 60 percet meghaladó össz. tolmácsolási időtartam esetén – a tolmácsolási helyzetben részt vevő, jelenlévő harmadik fél képviselője is aláírásával igazolja. A munkalapon fel kell tüntetni továbbá, hogy a tolmácsolás az igénybevevő mely órakeretének terhére történt. (ÁLTALÁNOS vagy SPECIÁLIS ÓRAKERET)

Az általános vagy speciális órakeret kimerítése előtt 10 órával (pl már elhasznált 110 óra ingyenes tolmácsolást) a tolmácsszolgálat munkatársa írásban köteles értesíteni az ügyfelet. A 120 óra vagy 150 óra ingyenes tolmácsolás igénybevétele után a jogosult ügyfélnek fizetnie kell. A tolmácsolásról számlát adunk, melyet 15 napon belül kell kifizetni.

A tolmácsolás díja: 15 perc / 1500 Ft

A munkalapok megküldése módszertani központ felé

A fenntartó a tárgyhónapban teljesített összes térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órát a tárgyhót követő hónap 5. napjáig igazolja a módszertani központ által rendszeresített, kiállított munkalapok módszertani központ részére történő megküldésével. A munkalapokat a módszertani központ formailag és tartalmilag ellenőrzi.

Megrendelés menete:

A tolmácsolás előtt 3 nappal jelezze a tolmácsolási igényét.. A szolgáltatás megrendelése telefonon, faxon, SMS, MSN útján, e-mailben, postai úton vagy az iroda nyitvatartási idejében, személyesen kérhető a diszpécsertől, és/vagy a jelnyelvi tolmácsoktól.

Megrendelések visszaigazolásának menete megegyezik a megrendelés módjával.
Személyesen (irodában) leadott rendelést azonnal visszaigazolunk.
Nem személyesen (SMS) leadott rendelésre 3 órán belül visszajelzünk.

Megrendeléskor közölje:

A diszpécser a visszaigazolásban elmondja önnek

Sürgős megrendelés: az igénybe vevő életét, testi épségét, egészségét, vagy vagyonát veszélyeztető helyzet, és az azonnali hatósági intézkedés miatt történő megrendelés, amennyiben a sürgősség alapjául szolgáló körülményt a megrendelő vagy az igénybe vevő a megrendeléskor jelzi a tolmácsszolgálatnak. Sürgős megrendelés esetén a tolmácsszolgálat a megrendeléstől számított 2 órán belül biztosít jelnyelvi tolmácsot a megrendelő számára.

Sürgős:(éjjel-nappal): +36 (20) 232-0711

Egész napos rendezvényekre az esemény előtt legalább egy héttel kérjük a megrendelést.

Ha nem jelzi 3 nappal előre, hogy jelnyelvi tolmácsot kér, akkor a tolmácsszolgálat munkanapokon 18 és 8 óra között, továbbá szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon kizárólag sürgős esetben küld tolmácsot.

A megrendelés lemondása:

Ha a hallássérült megrendelő a térítésmentes jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó megrendelését a tolmácsolás kezdő időpontját megelőző 12 órán belül mondja le, vagy a tolmácsolás kért helyszínén és időpontjában nem jelenik meg, a lemondás, illetve a megjelenés elmaradása tényének írásban történő rögzítése mellett, az igénybe vevő – illetve akinek kérésére, és jogosultságára tekintettel a megrendelő a tolmácsolást megrendelte – órakeretéből a tolmácsolás feladategységben meghatározott tervezett időtartamának megfelelő időt le kell vonni. (pl.: 120 vagy 150 ingyen órakeretből levonásra kerül 1óra elmaradt, nem lemondott tolmácsolás).

A megrendelt tolmácsolás helyszínén a jelnyelvi tolmács 20 percet vár, azután jelentést tesz a szakmai vezetőnek az elmaradt tolmácsolásról. A megrendelés lemondását kérjük 1 nappal a megrendelt tolmácsolás ideje előtt tegye meg. (SMS, MSN, fax, személyesen, e-mail, tel.).

Kérjük, a tolmácsolás teljesítéséről szóló munkalapot ne felejtse el aláírni. Aláírás nélkül a munkalap érvénytelen!

Amennyiben elégedett volt a Grátisz Jelnyelvi Tolmácsszolgálat által nyújtott tevékenységgel, akkor máskor is forduljon hozzánk bizalommal! Munkatársaink szakmai felkészültsége, segítőkészsége és titoktartása az Ön elégedettségét szolgálja.

Panasztétel:

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételekre, panasztételre a szakmai vezetőnél vagy a GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesületének 3 tagú elnökségénél van lehetősége. Véleménye fontos számunkra. A tolmácsszolgálat minden dolgozója a JOSZ Jogi és Etikai alapelveit tekinti irányadónak.

Térítéses tolmácsolás

A 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény tartalmazza, hogy közszolgáltatási tevékenység esetén a jelnyelvi tolmácsolás költségét – a társadalombiztosítás terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás kivételével - a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli.

Közszolgáltatási tevékenység: a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenység, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, az ügyészség, a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység.

A tolmácsszolgálat fenntartója a GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete
Címe: 3300 Eger, Vallon u. 5. 1/3.
Képviseletre jogosult személy: Kévés Zsuzsanna
Tel.: +36 (20) 336-9129
E-mail: egerjel@gmail.com illetve heves@jtsz.hu

Letölthető változatért kattintson IDE!